Για την πλοήγηση


Άρθρα - Νέα


Τι είναι η ηλεκτρονική ταυτοποίηση (microchip) του ζώου μου;

Τι είναι το Microchip;

Το Microchip είναι η ηλεκτρονική ταυτότητα του ζώου σας. Πρόκειται για μια μικρή κάψουλα από βιο-ενεργό γυαλί που έχει το μέγεθος ενός κόκκου ρυζιού. Μέσα στην κάψουλα βρίσκεται ένας ηλεκτρομαγνητικός αναμεταδότης, μέσα στον οποίο είναι αποθηκευμένος ένας μοναδικός αριθμός 15 ψηφίων που αντιστοιχεί στο ζώο σας. Τα πρώτα ψηφία αυτού του κωδικού αναφέρονται στη χώρα προέλευσης του microchip. Περισσότερα...